Ilmanvaihtopalvelut

Hengittämämme ilma on elämämme perusedellytys siinä missä vesi ja ravinto ylipäänsä. Mitä parempi sisäilma kotona, työpaikalla tai missä tahansa sisätiloissa on, sitä terveemmästä, antoisammasta ja ennen kaikkea mielekkäämmästä elämästä, saamme me kaikki nauttia!

Kanavoinnit

Teemme niin laajat kuin suppeammat kanavointityöt vankkumattomalla ammattitaidolla. Kohteen vaatimusten mukaisesti rakennamme kanavistot sekä pyöreistä että kantikkaista ilmanvaihtokanavista. 

Varsinaista ilmanvaihtosuunnitelmaa IV-kuvineen ei välttämättä tarvita, sillä pystymme suunnittelemaan tarkoituksenmukaisen kanavistoratkaisun myös itse paikan päällä.

Huippuimurit ja LTO-koneet

Asennamme huippuimurit ja LTO-koneet siististi ja rakennusmääräysten mukaisesti. Huomioimme kunkin kohteen erityispiirteet ja huolehdimme siitä, että koneiden huolto onnistuu mahdollisimman kivuttomasti. 

Koneiden huolto- ja korjaustoimenpiteet onnistuvat myös kauttamme.

Tuloilmaventtiilit

Riittävä korvaavan ilman määrä on toimivan ilmanvaihdon peruspilari. Tästä syystä on huolehdittava siitä, että tuloilmaratkaisut palvelevat asianmukaisesti koko ilmanvaihtojärjestelmää, niin koneellisen kuin painovoimaisen ilmanvaihdon kohteissa. 

Tänä päivänä painovoimaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä käytetään

suodatuksella ja termostaatilla varustettuja tuloilmaventtiilejä, jotka parantavat viihtyvyyttä ja energiatehokkuutta.

Ilmanvaihdon mittaus ja säätö

Hyvän ilmanvaihdon kannalta on oleellista optimoida koko ilmanvaihtojärjestelmän toiminta. Tähän päästään säätämällä niin poisto- kuin tuloilmanvaihto palvelemaan

tarkoituksenmukaisesti koko kohdetta. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi on säätötyö tehtävä aina huolellisesti ja vaivaa säästämättä

.

Ilmanvaihdon puhdistus

Hyvin toimivan ilmanvaihdon ylläpito edellyttää säännöllisiä huoltotoimenpiteitä.

Tästä syystä ilmanvaihdon puhdistuksesta on huolehdittava niin kanavistojen, venttiilien, kuin ilmanvaihtokoneiden osalta. Säännöllinen puhdistus estää ongelmien syntymisen, pidentää ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikää, parantaa energiatehokkuutta ja näin ollen pienentää kustannuksia pidemmällä aikavälillä.

Laitetaanko ilmanvaihto kuntoon?